Meer mensen in aanraking met het Evangelie OM Ships

Op de zendingsschepen van Operatie Mobilisatie komen jaarlijks 1 miljoen bezoekers aan boord. Velen daarvan komen maar één keer in hun leven in contact met dit schip en het Evangelie. OM Ships wil met deze mensen een betere band opbouwen. Daarom vroeg zij aan Techpastors om een plan te schrijven, hoe zij met behulp van internet en sociale media een relatie kan opbouwen met de bezoekers. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid en worden ook meer fondsen geworven.

www.omships.org

Wil je ook weten hoe je meer bezoekers of fondsen krijgt of klanten met het Evangelie in contact kunt brengen? Bel ons voor meer informatie.